Dzień tolerancji – spójrz moimi oczami – warsztaty dla klasy 2a i 2b

W październiku  uczniowie klas drugich wzięli udział w warsztatach „Dzień tolerancji – spójrz moimi oczami” przeprowadzonych przez panią Martę Cieślik.

Uczniowie dowiedzieli się o najczęstszych problemach osób z Zespołem Aspergera, ich potrzebach oraz ich wyjątkowości.

Drugoklasiści poznali również problemy osób z niedosłuchem oraz osób niedowidzących.

Pani Marta zademonstrowała uczniom język migowy, którym posługują się osoby niesłyszące oraz pokazała książkę napisaną językiem migowym.

Były to dla uczniów bardzo wartościowe warsztaty, które pokazały, że warto budować postawę szacunku do drugiego człowieka już od najmłodszych lat. To dobry moment, aby pokazać uczniom, jak różnorodny jest nasz świat i jak można czerpać z takiego bogactwa charakterów, zainteresowań i kultur.