SP 14 na Miejskich Uroczystościach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada 2019 r. odbyły się miejskie uroczystości 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w których  – jak co roku – wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Obecny był nasz Poczet Sztandarowy, a delegacja szkoły z Panią dyrektor Małgorzata Chełchowską na czele złożyła kwiaty, natomiast Pan Jacek Biernacki prowadził całą uroczystość pod pomnikiem Niepodległości.

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10.00 uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Krzysztofa, patrona naszego miasta. Następnie po mszy wyruszył pochód Aleją Niepodległości pod pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Na początku orkiestra Kopalni „Piast”, następnie Poczty Sztandarowe, oficjalni goście z władz państwowych, samorządowych, tyskich służb mundurowych i wielu innych, a na końcu harcerze i mieszkańcy Tychów niosący 100 metrową biało-czerwoną flagę. Pod pomnikiem śpiewano pieśni patriotyczne, złożono wiązanki kwiatów, a dokładnie o 12.00, w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” wszyscy zgromadzeni odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego. Nasza delegacja wzięła również udział w obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Powstań Śląskich w Czułowie. Gospodarzem tych obchodów jest jak co roku radny Józef Twardzik.