Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe. Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w ocenie Rady przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. Nowa polisa działa w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

ATUTY OFERTY:
1. Sport szkolny, poza szkolny i poza szkolny wyczynowy w każdym wariancie ochrony (bez dodatkowych opłat, w standardowej ochronie).
2. Ryczałt za pobyt w szpitalu po wypadku: płatny już za jeden dzień
3. Wniosek o wypłatę odszkodowania można składać następnego dnia po wypadku.
4. Możliwość dostosowania oferty do oczekiwań rodziców (do indywidualnego wyboru):
1. Składka 38 zł., wysokość ochrony ubezpieczeniowej 15.000 zł.
2. Składka 58 zł., wysokość ochrony ubezpieczeniowej 25.000 zł.
UWAGA: wariant za 58 zł. skutkuje: wzrostem kwoty za każdy procent uszczerbku o 60%, zaś świadczeń powypadkowych, w tym na zwrot kosztów leczenie i kosztów rehabilitację o 100%.
5. Optymalny poziom ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń powypadkowych

PRZYPOMINAMY, ŻE WYBÓR WARIANTU W RAMACH SZKOLNEJ POLISY GRUPOWEJ ORAZ OPŁACENIE SKŁADKI ROCZNEJ MUSI NASTĄPIĆ
DO DNIA 25 WRZEŚNIA 2017r.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo wchodząc na stronę Bezpieczny.pl poprzez poniższe linki :

Ogólne warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne lub kontakt z Opiekunem

W razie zdarzenia / wypadku Sekretariat Placówki wystawia ZAŚWIADCZENIE, że dziecko jest uczniem naszej Placówki wraz z podaniem nr polisy. Samo zdarzenie i zgłoszenie można zgłosić bezpośrednio u opiekuna naszej placówki tj. u Pana Marka Kostarz osobiście, telefonicznie lub poprzez email.
W razie wypadku kontakt jest możliwy całodobowo.

Kontakt do Opiekuna Placówki:
tel. 501 032 622
mkostarz@bezpieczny.pl

PS. Dla Państwa pozostałych dzieci szkolnych i przedszkolnych możliwy jest indywidualny zakup ubezpieczenia z 10% rabatem poprzez link: https://bezpieczny.pl/20042.
Nr 20042 należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w pozycji: Kod Opiekuna.