Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 będą:

– 4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) – dni po Nowym Roku

– 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty

– 4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele

– 24 czerwca 2021 r. (czwartek) – dzień przed zakończeniem roku szkolnego