Międzynarodowy Tydzień Głuchych

25.09 klasa 6B upamiętniła mijający Międzynarodowy Tydzień Głuchych nauką prostych gestów odzwierciedlających zwroty grzecznościowe i podstawowe pytania zapoznawcze takie, jak „Jak masz na imię?, Jak się masz?”