Z obchodów Dnia Śląskiego

4 grudnia obchodziliśmy ,,Dzień Śląski”. Uczniowie klas 1-3 poznali kulturę i tradycje naszego pięknego regionu. Wiedzą czym różnimy się jako Ślązacy od reszty mieszkańców Polski, potrafią wskazać, gdzie znajduje się Śląsk na mapie Polski i wiedzą z czego słynie. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest węgiel i do czego służy. Obejrzeli doświadczenie z użyciem węgla aktywnego. Zapoznali się z trudną i niebezpieczną pracą górnika, a nadto potrafią opisać mundur galowy i wiedzą, jak wyglądają stroje ludowe oraz jakie są tańce regionalne. W dalszej części obchodów oglądali bajki w gwarze śląskiej, śpiewali śląskie piosenki, tworzyli słowniki gwary śląskiej i wykonywali piękne twórcze prace plastyczne związane z tematyką dnia. Niektórym klasom udało się nawet spotkać online z górnikiem .