Kolejowe ABC w 1b

9 listopada odwiedził nas Zespół Kolejowego ABC.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Realizacja projektu przebiega dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań są zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Drugą warstwą realizacji projektu jest informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów.

Zajęcia odbyły się w klasie 1B. W pierwszej kolejności uczniowie poznali nosorożca Rogatka – bohatera Kampanii Kolejowe ABC. Podczas spotkania dzieci mały okazję dowiedzieć się m.in. jak poradzić sobie w niebezpiecznej sytuacji w pociągu, do kogo zwrócić się o pomoc oraz jak generalnie radzić sobie w obszarach kolejowych.

Rozwiązując zadania interaktywne uczniowie spróbowali dokonać zakupu biletu oraz sprawdzili swoją wiedzę na temat bezpiecznego podróżowania.

Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki odblaskowe.