Zapisy na obiady w roku szkolnym 2018/2019

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole w okresie od 5 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. zobowiązani są do podpisania Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach w roku szkolnym 2018/2019.  W tym celu należy wypełnić w/w umowę w dwóch egzemplarzach i  dostarczyć do sekretariatu (druki umowy dostępne w sekretariacie).

 

Rodzic podpisując umowę zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek  bankowy Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach, na nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954.

W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy lub wpłaty do Kasy MCO.

 

informujemy,  że posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 830 , dzwoniąc pod numer telefonu  – sekretariat szkoły  – 32 227 39 49; 506 002 668;

 

Do pobrania:

Nowa umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły-2018-2019-pdf

Nowa umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły-2018-2019-docx