Muzykoteka szkolna

Trochę zmieniamy temat.
Prezentujemy bardzo ciekawy serwis internetowy, w którym można znaleźć wiele informacji, takich jak:
Orkiestrownik, czyli cykl filmów prezentujących wszystkie instrumenty orkiestry symfonicznej, Kanon Muzykoteki Szkolnej, czyli lista najważniejszych utworów muzyki klasycznej, Mały przewodnik operowy albo Gry i aplikacje wspierające edukację muzyczną.

Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

a
a