Zapisy na obiady

Informacja dla rodziców

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r. zobowiązani są do podpisania umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.
Opłaty będą wnoszone w terminie do 15-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie informacji o płatności, która przekazywana będzie rodzicowi do 5-go każdego miesiąca.
Należności z tytułu żywienia należy dokonywać:
przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi, nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954 lub gotówką w kasie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12 lub bezpośrednio w oddziale banku Pekao S. A. w Tychach, przy Al. Niepodległości 35 lub ul. Wyszyńskiego 27. Cena jednego obiadu: 4,50 zł.


Do pobrania: